Zarządzenie z dn. 15.10.2020r.
(kliknij)

Komunikat z dnia 9.10.2020 r.
(kliknij)


PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19

(kliknij)

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS SPRAWOWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19
(kliknij)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19
(kliknij)

Informacja RODO potrzebna do upoważniania osób odbierających dzieci z przedszkola

Dla upoważnionych na stałe - kliknij

Dla upoważnianych sporadycznie- kliknij

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Karta przedszkolaka  do Parku Wodnego
(kliknij)

Dyplom Szkoła Pamięta (kliknij)

KILKA CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW:

 

Bezpieczny powrót- gazetka informacyjna

„Żadne dziecko nie rodzi się istotą uspołecznioną,
staje się nią dopiero pod wpływem
oddziaływań środowiska społecznego” –
jak uczyć dzieci właściwych zachowań
.

Wzmacnianie odporności dziecka poprzez dietę

MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK - rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym

Netykieta – czyli o kulturze w sieci.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE

 

PASOŻYTY W TWOIM CIELE
 – JAK JE WYKRYĆ I JAK Z NIMI WALCZYĆ?

Wszawica objawy
i zapobieganie

Nie pal przy mnie!