ROK SZKOLNY 1986/1987
 Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane oddaje do użytku obiekt składający 
się z trzech pawilonów (dwóch dydaktycznych i jednego gospodarczego),  
w którym będzie mieściło się Państwowe Przedszkole nr 20. 1 września 1986r. przedszkole przyjęło 300 dzieci. Obiekt wyposażony był w 10 sal zajęć, stołówkę, salę gimnastyczną i rytmiczną. Dyrektorem zostaje mgr Celina Malec.

ROK SZKOLNY 1991/1992 
W tym roku Uchwałą Rady Miejskiej Państwowe Przedszkole nr 20 zmienia nazwę na Przedszkole Miejskie nr 13. Funkcjonuje osiem oddziałów przedszkolnych.

ROK SZKOLNY 1997/1998 
Rada Pedagogiczna opracowuje program autorski z zakresu wychowania zdrowotnego dla dzieci sześcioletnich.

 ROK SZKOLNY 2003/2004 
Dyrektorem przedszkola zostaje mgr Danuta Zagórska

ROK SZKOLNY 2004/2005 
Przedszkole otrzymuje Certyfikat Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (8.11.2004 r.)

ROK SZKOLNY 2006/2007
 
Powstaje pracownia komputerowa dla dzieci z dostępem do Internetu. Przedszkole realizuje innowacje pedagogiczne: „Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania nabywania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich”,  „Wszystkie drogi prowadzą do Chełma”,
„Nasza przygoda z ekologią”  


ROK SZKOLNY 2007/2008 
Przedszkole otrzymuje Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
 

ROK SZKOLNY 2010/2011 
W przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów, do których uczęszcza 206 dzieci. Powstaje gabinet logopedyczny (wszystkie dzieci zostają objęte opieką logopedy). Tworzymy optymalne warunki do indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i uzdolnieniami. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz odkrywamy talenty.

 

ROK SZKOLNY 2012/2013  
 Przedszkole zostaje odznaczone przez Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie tytułem Przyjaciela Hospicjum 
(25 kwietnia 2013r.)

 

ROK SZKOLNY 2013/2014    
Przedszkole  we współpracy z Chełmskim Stowarzyszeniem Miłośników Koni
 i Kawalerii Polskiej. Edukacja Historia Kultura
organizuje  
I Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Ułańskiej.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
Przedszkole od września 2014r. staje się placówką integracyjną, przygotowaną na przyjęcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dostosowanie zarówno samego budynku jak i otoczenia placówki, wymagało realizacji wielu działań,  organizacji bazy materialnej,  jak i dostosowania kwalifikacji zawodowych nauczycieli do obecnych oczekiwań. 
Uroczyste otwarcie oddziałów integracyjnych odbyło się 18 września 2014r.  podczas Miejskiego Festynu Integracyjnego "Integracja z Trzynastką".