Upominki dla dzieci

    Napisany przez aktualnosci 2020-12-21 22:56:05 CET

Miłą niespodziankę zrobił dzieciom Pan Dariusz Grabczuk Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm, przybył do przedszkola z prezentami.

Ufundował świąteczne paczki dla dzieci posiadających orzeczenia
o niepełnosprawności. Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi za pamięć
i okazane wsparcie dla naszych podopiecznych. 

:: 0